Terapi

Alla kan ha problem ibland. I familjen. Med barnen. Med flick eller pojkvännen. Drickandet. Eller något annat. Att gå i någon form av terapi kan vara lösningen. Här får du läsa mer om de populära terapiformerna familjerådgivning och parsamtal.

Parterapi & Familjeterapi

I grunden handlar det om samma sak. Att få sin eller sina närmaste att hålla ihop. Efter att man känner att man behöver hjälp av utomstående för att få hjälp är terapi ett bra val. Man kan göra det via möten eller via samtal. Normalt är att detta upprepas regelbundet 10 till 20 gånger och en vanlig siffra i antal nöjda är 90 %. Så detta säger att det faktiskt hjälper och fungerar.

Läs mer om terapi och olika former på Wikipedia eller på Nordens största terapiforum.